Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Sağlık Hizmeti sunumunun; hasta /yakını ve çalışan güvenliğini, beklentilerini, memnuniyetini ön planda tutarak, etik ilkelerden ödün vermeden gerçekleştirilmesi

İş ve İşçi sağlığı yasal şart ve mevzuat gerekliliklerine uygun olarak, her türlü riski azaltma ve iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirilmesi
Hizmet sunumunda açığa çıkan her türlü kirliliğin sebep olabileceği çevresel kirlenmenin, canlılar üzerinde yaratacağı muhtemel olumsuz etkilerinin engellenebilmesi amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınması
Atıkların azaltılması ve /veya yerinde doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
Mevcut teşhis ve tedavi birimlerinin iyileştirilerek çevre sağlığına olan olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi
Hastanemizin sağlık hizmeti sunumu konusundaki tüm yasal şartlar ve mevzuatlara uygun olarak işletilmesi
Çalışanlara sürekli eğitim imkanları sunarak, gelişimin sürekliliğinin desteklenmesi,
Tüm süreçlerde sürekli olarak iyileştirilme sağlanması.

Leave Your Number
Let us call you!

CALL NOW WHATSAPP