Radyoloji

Diş hekimliğinde radyoloji, dişlerin, çene yapısının ve ağız boşluğunun detaylı görüntülerini elde etmek için kullanılan kritik bir araçtır.

Bu görüntüleme teknolojisi, diş çürüklerinden, çene kemiklerinin durumuna, diş kökü sağlığına ve diş eti hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede tanı ve tedavi süreçlerinde büyük önem taşır.

Radyolojik teknikler arasında panoramik röntgenler, periapikal röntgenler, bite-wing röntgenler ve daha gelişmiş olan konik ışın bilgisayarlı tomografi (CBCT) bulunur.

Bu yöntemler, diş hekimlerine hastalarının ağız sağlığını değerlendirirken kapsamlı bilgi sunar. Radyoloji, ayrıca tedavi planlamasında, cerrahi müdahalelerde ve ortodontik tedavilerde de önemli bir rol oynar.

Hızlı ve doğru tanı koymayı sağlayarak, daha etkili ve verimli tedavi süreçlerine olanak tanır. Güvenli ve düşük radyasyon dozları ile modern diş hekimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Oral Diagnoz

Yunancadan gelen Diagnoz kelimesi, objektif ve de subjektif semptomların meydana getirdikleri hastalıkların tanımlanması anlamına gelmektedir.

Oral Diagnoz ise, Hastanın ağız bölgesine ait röntgenlerin incelenmesi ve detaylı bir ağız içi muayenenin yapılmasını takiben yapılan teşhis koyma işlemidir.

Bu aşamada ilk amaç, hastanın öncelikli şikayetinin kaynağının tespit edilmesidir.

Bunun yanında hastanın mevcut durumu bir bütün olarak ele alınmalı ve de bu sayede sadece mevcut olan değil, ileride sorun yaratması muhtemel olan potansiyel sorunlu bölgeler de belirlenmelidir.

Bu sayede sorunların erken teşhisi ve uygulanacak koruyucu ve önleyici tedaviler, ileride oluşacak daha büyük sorunları önleyerek tedaviyi hem daha basit, hem de daha ekonomik hale getirecektir.

Panaromik Radyografiler

Panaromik radyografiler, ağızdaki mevcut dişlerin tamamını, gömük dişleri, dişleri çevreleyen kemik dokusunu, çene kemiğinin tamamını, ağız gölgesindeki fizyolojik ve patolojik boşlukları ve eklemleri tek seferde ve aynı görüntü içerisinde incelemeye olanak sağlayan bir ağız dışı görüntüleme tekniğidir.

Özellikle kontrol amaçlı genel ağız muayenesinde, gömük diş çekimi, rezeksiyon, ufak kistler veya az sayıda implant uygulanması gibi basit cerrahi işlemlerde kullanılır.

Tüm dişlerin tek seferde görüntülenmesi, seri periapikal çekimlere oranla hastanın daha az radyasyona maruz kalmasını sağlarken, hekime de genel bir değerlendirme yapabilme şansı tanır.

Dijital Radyografiler (RVG)

Geçmiş yıllarda kullanılan negatifli radyoloji teknikleri, gerek banyo aşamasındaki zaman kaybı, gerekse kullanılan banyo solüsyonunun içerisindeki kimyasallar ve röntgen filminin içerdiği kurşunun çevreye zarar vermesi gibi birçok dezavantaj içermekteydi.

Ayrıca bu teknikte filmler kolaylıkla zarar görebilmekteydi.

Bu sayede çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar ekranında görülebilmekteyken, aynı zamanda bu görüntüler üzerinde istenen renk ayarları, büyültme-küçültme işlemleri ve ölçümler yapılabilmektedir.

Bu teknikte hastanın maruz kaldığı radyasyon oranı da ciddi ölçüde azalmıştır.

Ayrıca görüntülerin bilgisayar ortamında hasta dosyasında saklanabilmesi veya gerekli durumlarda internet ortamından paylaşılabilmesi de önemli bir avantajdır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT, CT)

Büyük kistler, tümörler ve çok sayıda implant uygulamasının planlandığı vakalar gibi geleneksel ağız içi ve ağız dışı görüntüleme tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan üç boyutlu bir tomografik görüntüleme tekniğidir.

Diğer iki boyutlu tekniklerin aksine bu yöntemde ağız bölgesinden enine kesitler de alınabilmekte ve bu sayede dişlerin veya patolojik oluşumların çevre dokularla ilgili komşulukları 3 düzlemde de incelenebilmektedir.

Özellikle çok sayıda implant uygulanacak vakalarda yatay yöndeki kemik kalınlığı, sinüs boşluklarının konumları ve damar ve sinirlerin izledikleri yol kesin olarak saptanabilmektedir.

Bu yöntemin bir diğer avantajı da, hızlı prototipleme yöntemi ile kombine kullanılarak cerrahi işle öncesi istenilen bölgelere ait çalışma maketleri veya kılavuz plakların hazırlanabilmesidir. Bu sayede cerrahi işlemlerin riski minimuma indirilmiş olur.

 • Oral Diagnoz Nedir?

  Oral diagnoz, hastanın ağız bölgesine ait röntgenlerin incelenmesi ve ağız içi muayenenin yapılmasını takiben yapılan teşhis koyma işlemidir. Bu süreç, hastanın şikayetlerinin kaynağını belirlemeye ve potansiyel sorunları erken teşhis etmeye yardımcı olur.

 • Panaromik Radyografilerin Önemi Nedir?

  Panaromik radyografiler, ağzın tamamını tek bir görüntüde incelemeye olanak tanır. Bu teknik, dişler, çene kemiği, çevre dokular ve eklemler hakkında genel bir değerlendirme yapılmasını sağlar ve daha az radyasyona maruz kalınmasına yardımcı olur.

 • Dijital Radyografi (RVG) Nedir ve Avantajları Nelerdir?

  Dijital radyografi, anında bilgisayar ekranında görüntülenebilen röntgenlerdir. Renk ayarları, büyütme/küçültme ve ölçüm yapılabilir. Bu yöntem, daha az radyasyona maruziyet sağlar ve çevreye daha az zarar verir.

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT) Ne Zaman Kullanılır?

  BT, büyük kistler, tümörler veya çok sayıda implant uygulanacak vakalar gibi geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Üç boyutlu görüntüler sayesinde dişlerin ve çevre dokuların daha detaylı incelenmesine olanak tanır.

 • Oral Diagnozun İlk Amacı Nedir?

  Oral diagnozun ilk amacı, hastanın öncelikli şikayetinin kaynağını tespit etmektir. Bu, erken teşhis ve etkili tedavi planlaması için önemlidir.

 • Panaromik Radyografilerin Kullanım Alanları Nelerdir?

  Genellikle kontrol amaçlı genel ağız muayenelerinde, gömük diş çekimlerinde, basit cerrahi işlemlerde ve implant uygulamalarında kullanılır.

 • Dijital Radyografi Geleneksel Yöntemlere Göre Hangi Avantajlara Sahiptir?

  Daha hızlı sonuçlar, çevreye daha az zarar, daha az radyasyon maruziyeti ve görüntülerin dijital olarak saklanıp paylaşılabilmesi gibi avantajlara sahiptir.

 • Bilgisayarlı Tomografinin Cerrahi İşlemlerdeki Rolü Nedir?

  BT, cerrahi işlemlerin planlanmasında ve risklerin azaltılmasında önemli bir rol oynar. Özellikle implant uygulamalarında kemik yapısının ve sinir yollarının detaylı analizi için kullanılır.

Numaranızı Bırakın
Sizi Arayalım!

HEMEN ARA WHATSAPP